Close

Hospitals

Dutika Savitri Nursing Home

Dutika Savitri Nursing Home, B.I.D. Lohardaga


Phone : 9939977844

Gautam Nursing Home

Gautam Nursing Home, Court Road, Lohardaga


Phone : 9155734275

ICERT Hospital

ICERT Hospital, Basardih, Lohardaga


Phone : 9431360404

Laxmi Nursing Home

Laxmi Nursing Home, Kisko More, Lohardaga


Phone : 9386984445

Prasad Nursing Home

Prasad Nursing Home, Barwatoli, Lohardaga


Phone : 9431118112